Naprapati

                    AB Telgenaprapaten & Gnesta Rygg & Ledklinik 

Stefan Gustavsson - Legitimerad Naprapat

KORTFATTAT OM NAPRAPATI

En Naprapat undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och nedsatt funktion i rörelse- och stödjeorganen. När samspelet mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar optimalt uppstår ofta smärta som följd av den nedsatta funktionen.


Oftast kombineras ledspecifika behandlingstekniker som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling som massage, bindvävstekniker och stretching. Utöver att behandla nedsatt funktion och smärta i ryggradens alla delar behandlar en naprapat även besvär från alla kroppens övriga leder samt specifika smärttillstånd.

AB Telgenaprapaten

Orgnr. 556956-7695

Godkänd för F-skatt

Telefon: 070-668 73 79

E-post: naprapaten@hotmail.com


Medlem i Svenska Naprapatförbundet